99683b713f6d3176c5bd16056a278a6c4fb248f608f1506f94485c534735475b The Emperor's New Groove จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง

The Emperor’s New Groove จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง

The Emperor’s New Groove เรื่องเกิดขึ้นในอาณาจักรอินคาของเปรู จักรพรรดิคุซโก (เดวิด สเปด)

ที่เห็นแก่ตัวและอวดดีได้กลายมาเป็นลามะโดยที่ปรึกษาจอมวางแผนของเขา อิซมา (เอิร์ธ่า คิตต์)

Kuzco ถูกลูกน้องของ Yzma (Patrick Warburton) ซึ่งเป็นลูกน้องของ Yzma ทิ้งให้ไปอยู่ในชนบท

และต้องร่วมมือกับ Pacha (John Goodman) ชาวนาที่ติดดิน

เพื่อกลับบ้านและแปลงร่างกลับเป็นมนุษย์

 

The Emperor's New Groove